Kontakty

Duchovný správca: Mgr. Peter Čintala, farár

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Klokočov

Klokočov 139, 072 31, pošta Vinné

Tel.: 056/6492508, 0911105908

Email: farnost.klokocov@grkatke.sk

Číslo účtu: VUB banka:    SK44 0200 0000 0027 9364 4357