Blog

Deň modlitbového zápasu s úmyslom za zachovanie kultúry života v našej spoločnosti

Deň modlitbového zápasu s úmyslom za zachovanie kultúry života v našej spoločnosti

Program:

Klokočov  utorok  4.3. 2014

Je to prvopiatkový týždeň

15.00 – 17. 30 sv. spoveď + eucharistická adorácia

17. 00 modlitba sv. ruženca na úmysel

17. 30 eucharistická pobožnosť

Po eucharistickej pobožnosti sv. liturgia.

Po sv. liturgii Krížová cesta za život s prosbami.

Share this post