Blog

Odpustová slávnosť

V mene Redemptoristov Vás všetkých veľmi srdečne spolu s Vašimi veriacimi pozývam na odpustovú slávnosť bl. M. D. Trčku, ktorá sa bude konať 24. – 25.08.2013 v našom chráme – Bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach. Plagát s programom nájdete v prílohe.

S úctou

Share this post