Blog

Odpust v Klokočove v znamení ochrany života

Odpust v Klokočove v znamení ochrany života

(Klokočov 11.08.2013) Najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie v Klokočove, konaná uplynulý víkend mala dva tematické momenty: ochranu ľudského života a túžbu po nebeskej vlasti. V sobotu podvečer sa po veľkej večierni ku sviatku Zosnutia Bohorodičky veriaci zapojili do archijerejskej sv. liturgie, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka rozobral tri dôvody, pre ktoré bola naša nebeská Matka vzatá s telom i dušou do neba. „Sú to jej víťazstvá: nad hriechom, nad žiadostivosťou a nad smrťou.“  Vladyka varoval pred ľahostajnosťou voči otupenému svedomiu, ktoré už nevníma zlo a vyhovára sa na celkovú kultúrnu atmosféru dnešného života. Takto sa nedá zvíťaziť nad hriechom. Naopak pri pohľade na duchovnú krásu Márie je potrebné odvážne vzdorovať hriechu a využiť opravdivé pokánie na jeho odstránenie. Taktiež je potrebné vzdorovať žiadostivosti očí a tela, lebo neskrotená žiadostivosť vedie k nerešpektovaniu Božieho zákona a je akoby vyliatím rieky z koryta. Nakoniec  vladyka otváral nádej na nebo pre všetkých životom po vzore našej nebeskej Matky. Nočný program vyplnil svojou prednáškou o. Marek Iskra. V komentovanej videoprojekcii poukázal na  korene, realitu a najmä nebezpečenstvo dnes presadzovanej ideológie rodovej rovnosti.  Rodičov vystríhal pred tlakom lobistických skupín a pozval ich k tlmočeniu pravdy svojim deťom o vzniku ľudského života z lásky i rozdielneho poslania muža a ženy pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti. Krížová cesta s mladými  bola príležitosťou modlitby, rozjímania, ako aj odovzdania rodinných problémov pod Kristov kríž. Na prelome nového dňa slávil sv. liturgiu s panychídou za všetkých zosnulých pútnikov michalovský protopresbyter o. František Puci.

V nedeľu ráno bola sviatočná utiereň a po nej archijerejská liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Lach z Prešova. V homílii poukázal na prednosť biblickej Márie, ktorá si vybrala lepší podiel ako jej sestra Marta, keď pozorne počúvala Pána a dala sa ním viesť.  Hlavnú archijerejskú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák z Bratislavy. Homíliu predniesol košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober. V nej predstavil život ako púť do domu Otca, na ktorej nás sprevádza svojou duchovnou asistenciou presvätá Bohorodička. Jej príklad krásneho záveru života – uspenia nás utvrdzuje vo viere vo vzkriesenie a život večný. O. arcibiskup spomenul aj dejiny klokočovskej ikony, ktorej kópia neustále priťahuje pútnikov k Matke. V praktickej časti sa zameral na ohrozenia súčasnej rodiny a vyzval prítomných, aby cez úctu k Panne Márii upevňovali svoje zväzky. Taktiež vyzval k odvahe hlásiť sa k svojej cirkvi a postaviť sa na obranu ľudského života v každej situácii. Sv. liturgiu spevom sprevádzal košický katedrálny zbor pod vedením Lucie Lovášovej. Množstvo ľudí, zohriatych letných slnkom, sa „zohrialo“ aj vnímaním Máriinej ochrannej ruky. Záverečné myrovanie umocnilo krásu cirkevného spoločenstva, jeho jednotu a odhodlanie žiť  svoju vieru rýdzejším spôsobom v nádeji na stretnutie s Máriou v nebi. Na slávnosti bol prečítaný  a poslaný aj pozdravný list Svätému Otcovi Františkovi.

Michal Hospodár

Share this post