Blog

Nebojovať za rodinu by bolo nezodpovedné

od Vlado Bučko 11.8.2013 o 15:10 – ZDROJ: http://www.nazempline.sk/articles/view/1733

Nebojovať za rodinu by bolo nezodpovedné

Od roku 1670, kedy obraz Panny Márie v Klokočove zázračne slzil, sa na toto miesto roky schádzajú státisíce pútnikov. Aj počas 40 ročného putovania púšťou ateizmu tu Panna Mária posilňovala svojich verných, a nedovolila aby vtedajší režim zničil vieru a Cirkev.

“Milostivý obraz klokočovskej Madonny volá veriacich aj v súčasnosti, kedy je rôznymi vplyvmi likvidovaná najzákladnejšia bunka spoločnosti – rodina.” Aj takto sa veriacim v Klokočove prihovoril Košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý bol hlavným kazateľom tohtoročnej odpustovej slávnosti.

Arcibiskup v kázni ďalej povedal, “Naše životy a rodiny nenájdu naplnenie a zmysel, kým sa nevrátia k Bohu. Rodina ako pojem. Väzba. Vzťah i hodnota, tak vzácna a nenahraditeľná, kedysi pevná a súdržná, je dnes aj na Slovensku znevažovaná a rozbíjaná. Potreba zarobiť, nevyhnutnosť zarobiť, zlé podmienky, odlúčenosť kvôli robote vytvárajú pocit, že rodina prestane fungovať, a že ju nahradí niečo iné. Deti sú vnímané ako prekážka v budovaní kariéry. Nechceme ich priviesť do chudobných pomerov a najprv im chceme zabezpečiť istotu”.

Podľa arcibiskupa utekáme pred darom od Boha. “Detí máme menej a menej. A máme pre nich vždy menej a menej času. Hoci im vieme dať veľa, predsa im nevieme dať to podstatné – vieru. Istotu presvedčenia a hodnôt, ktoré nezničí ani kríza, ani iný nedostatok. Tak slabo im odovzdávame vieru. Citlivosť pre duchovné hodnoty. Naučili sme ich presadiť sa v živote, no život nimi hádže a uštedruje im rany. Lebo v ňom stratili svoj pevný bod. Zabudli na Boha. Tak sa aj vzťahy medzi ľuďmi pre nich stávajú predmetom nestálosti, striedania a výmeny. Akoby za peniaze sa dala kúpiť aj láska. Vráťme sa k Bohu! Snažme sa deti privádzať na toto mariánske miesto. Tu sa upevňuje vzťah k prirodzenej rodine. K mame, k otcovi i súrodencom”. V kázni, okrem iného, veriacich pozval na pripravovaný Národný pochod za život, ktorý sa bude konať 22. septembra v Košiciach.


Klokočov je najvýznamnejším gréckokatolíckym pútnickým miestom Košickej eparchie. Veriaci sa tu schádzajú aj počas celého roka, na Fatimských sobotách.

Share this post