Blog

Národný pochod za život a nové ľudské práva

Drahí bratia v kňazskej službe!

 

Týmto by som Vás chcel upozorniť na veľmi vážnu vec, ktorou je kontroverzná národná stratégia zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti. Vypracovala ich komisia menovaná Ministerstvom zahraničných vecí SR a mali by sa v septembri schvaľovať vo vláde.

 

Tieto „nové ľudské práva“ sú v hlbokom rozpore s tým, čo chceme vyjadriť Národným pochodom za život. Národným pochodom za život chceme vyjadriť lásku a úctu k životu, čo znamená ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť, ďalej ochranu tradičného manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, lebo len takýto zväzok prináša život a napokon ochranu detí pred sexuálnou výchovou, ktorá bola zavedená vo viacerých západných krajinách a  je v rozpore s kresťanskou morálkou a kultúrou života. Národná stratégia rozvoja ľudských práv na Slovensku obsahuje právo na dôstojný život, genderovú ideológiu, ľudské práva LGBTI osôb (LGBTI – lesby, gayovia, bisexuáli, transsexuáli,

intersexuáli)  a právo na vzdelanie.

Pri hlbšej analýze „práva na dôstojný ľudský život“ zistíme, že ide o právo na eutanáziu a potrat. V Holandsku a Belgicku sa ide v otázke eutanázie tak ďaleko, že od roku 2014 sa uvažuje o eutanázii novonarodených bábätiek, ak sa narodia postihnuté (pozri:

http://www.hlavnespravy.sk/terorizmus-s-ludskou-tvarou-holandsko-a-belgicko-umozni-vykonavanie-eutanazie-na-postihnutych-babatkach/110753/

).

Rovnako aj genderová ideológia, vyvoláva na prvé počutie pocit, že tu ide o rovnoprávnosť muža a ženy. V skutočnosti však táto ideológia hlása, že sa nerodíme ako muži a ženy, ale každý si môže určiť svoj rod (v Austrálii ich poznajú 22) podľa toho, ako sa kto cíti (bisexuál, lesba, neutro, a podobne) a následne môže užívať zvýšenú ochranu ako príslušník „sexuálnej menšiny“.

Problém, hlavne pre Cirkev, predstavujú „ľudské práva LGBTI osôb“. Ak kňaz odmietne zosobášiť, napr. dvoch homosexuálov, tým vlastne poruší ich základné ľudské právo. Následne sa môže ľahko stať, že bude obvinený z homofóbie, a tak sa môže ocitnúť  aj vo väzení. Vo Veľkej Británii čelí Cirkev už prvej žalobe za odmietnutie takéhoto sobáša.

Čo sa týka práva na vzdelanie, má byť zabezpečená výchova detí v duchu týchto pripravovaných nových „ľudských práv“. Deti majú  byť v školách a v predškolských zariadeniach vedené k možnosti výberu rodu, ako aj k „svojim právam“ voči rodičom. Ministerstvo zahraničných vecí prispelo finančnou sumou 15.000 eur na novú knihu o LGBTI právach, ktorú chcú ponúknuť do škôl už tento rok.

Ak tieto „nové ľudské práva“ budú schválené, bude to mať ďalekosiahle zničujúce následky najmä pre deti a mládež, a tým sa otvorí cesta homodiktatúre na Slovensku. Celý proces sa deje pekne potichu, médiá o tom takmer neinformujú.

Proti týmto „novým ľudským právam“, ktoré nás majú „priblížiť k modernej Európe“ protestuje aj Matica slovenská otvoreným listom adresovaným ministrovi zahraničných vecí Lajčákovi. Tento list odhaľuje podstatu nových ľudských práv a sú v ňom pomenované aj absurdnosti, ktoré so sebou priniesli v krajinách, v ktorých boli uzákonené.

Je nutné, aby sa o týchto vážnych veciach dozvedelo čo najviac ľudí.

Ako kňazi máme jedinečnú možnosť upozorniť na túto problematiku našich farníkov a čo najviac ich povzbudiť aj k aktívnej účasti na Národnom pochode za život, lebo táto akcia nám ponúka skvelú možnosť urobiť maximum jednak pre ochranu nenarodených detí a zároveň maximum pre to, aby sa na Slovensku zabránilo šíreniu ďalšieho veľkého zla vo forme „nových ľudských práv“. Národný pochod za život môže dať politikom na Slovensku jasný signál, ktorým smerom sa chceme uberať.

 

V tomto emaili Vám posielam tri prílohy ako inšpiráciu pre vysvetľovanie tejto problematiky. V prvej prílohe Vám posielam komentovaný list Matice slovenskej ministrovi Lajčákovi, ako som ho dostal emailom (trocha skrátený), v druhej celú verziu listu (odporúčam si ho prečítať celý) a v tretej dôležité fakty o gender ideológii od známej nemeckej spisovateľky a sociologičky Gabriele Kuby.

 

Slava Isusu Christu!

PaedDr. Juraj Tomáš

 

Prílohy:  CelýlistMaticeslovenskej   GabrieleKuby     ListMaticeslovenskejkomentovaný

Share this post