Blog

Pastiersky list k Národnému pochodu za život

Milí bratia, sestry, čitatelia

nasledujúcu nedeľu sa bude vo všetkých katolíckych chrámoch na Slovensku čítať pastiersky list k Národnému pochodu za život.

Je to znovu príležitosť osloviť veriacich touto témou. Prosíme vás, aby ste aj v duchu témy jedného z našich kňazských dní, prečítali si text listu dopredu, premeditovali, premodlili a potom v nedeľu ohlásili veriacim vo vašich farnostiach. Návrh textu PL pripravil náš vladyka Milan.

Pri farských oznamoch informujte veriacich o programe Pochodu, ktorý nájdete na adrese:

http://pochodzazivot.sk/

http://pochodzazivot.sk/program/

Vladyka Milan nás všetkých vyzýva aj k zapojeniu sa do duchovnej prípravy na toto veľké podujatie v dňoch 14. – 22. 9. 2013, čo je  9-dňová bezprostredná duchovná príprava s úmyslami, ako sú na web-stránke, aby sme sa tak zjednotili spoločne v modlitbe za dobré ovocie tohto podujatia.

Informácie, ktoré sme o Pochode dostali sme vám poslali e-mailom z 23.8.2013. Prosíme, aj tieto informácie vhodne ponúknite veriacim cez farské nástenky či oznamy.

Mladí vo farnostiach nech využijú vlastnú kreativitu a nech (po porade s kňazmi) pripravia si vhodné transparenty, šatky, mávatká a pod., ktorými na Pochode budú reprezentovať svoje spoločenstvo či farnosť.

Bližšie technické informácie o zhromažďovaní, všetko, čo dostaneme od prípravného výboru, vám prepošleme.

Sláva Isusu Christu.

Marko Rozkoš, kancelár

Pastierský list:   PL POCHOD ZA ŽIVOT

Share this post