Deň modlitbového zápasu s úmyslom za zachovanie kultúry života v našej spoločnosti

Deň modlitbového zápasu s úmyslom za zachovanie kultúry života v našej spoločnosti

Program:

Klokočov  utorok  4.3. 2014

Je to prvopiatkový týždeň

15.00 – 17. 30 sv. spoveď + eucharistická adorácia

17. 00 modlitba sv. ruženca na úmysel

17. 30 eucharistická pobožnosť

Po eucharistickej pobožnosti sv. liturgia.

Po sv. liturgii Krížová cesta za život s prosbami.

Pastiersky list k Národnému pochodu za život

Milí bratia, sestry, čitatelia

nasledujúcu nedeľu sa bude vo všetkých katolíckych chrámoch na Slovensku čítať pastiersky list k Národnému pochodu za život.

Je to znovu príležitosť osloviť veriacich touto témou. Prosíme vás, aby ste aj v duchu témy jedného z našich kňazských dní, prečítali si text listu dopredu, premeditovali, premodlili a potom v nedeľu ohlásili veriacim vo vašich farnostiach. Návrh textu PL pripravil náš vladyka Milan.

Pri farských oznamoch informujte veriacich o programe Pochodu, ktorý nájdete na adrese:

http://pochodzazivot.sk/

http://pochodzazivot.sk/program/

Vladyka Milan nás všetkých vyzýva aj k zapojeniu sa do duchovnej prípravy na toto veľké podujatie v dňoch 14. – 22. 9. 2013, čo je  9-dňová bezprostredná duchovná príprava s úmyslami, ako sú na web-stránke, aby sme sa tak zjednotili spoločne v modlitbe za dobré ovocie tohto podujatia.

Informácie, ktoré sme o Pochode dostali sme vám poslali e-mailom z 23.8.2013. Prosíme, aj tieto informácie vhodne ponúknite veriacim cez farské nástenky či oznamy.

Mladí vo farnostiach nech využijú vlastnú kreativitu a nech (po porade s kňazmi) pripravia si vhodné transparenty, šatky, mávatká a pod., ktorými na Pochode budú reprezentovať svoje spoločenstvo či farnosť.

Bližšie technické informácie o zhromažďovaní, všetko, čo dostaneme od prípravného výboru, vám prepošleme.

Sláva Isusu Christu.

Marko Rozkoš, kancelár

Pastierský list:   PL POCHOD ZA ŽIVOT

Národný pochod za život a nové ľudské práva

Drahí bratia v kňazskej službe!

 

Týmto by som Vás chcel upozorniť na veľmi vážnu vec, ktorou je kontroverzná národná stratégia zavádzania nových ľudských práv do spoločnosti. Vypracovala ich komisia menovaná Ministerstvom zahraničných vecí SR a mali by sa v septembri schvaľovať vo vláde.

 

Tieto „nové ľudské práva“ sú v hlbokom rozpore s tým, čo chceme vyjadriť Národným pochodom za život. Národným pochodom za život chceme vyjadriť lásku a úctu k životu, čo znamená ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť, ďalej ochranu tradičného manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, lebo len takýto zväzok prináša život a napokon ochranu detí pred sexuálnou výchovou, ktorá bola zavedená vo viacerých západných krajinách a  je v rozpore s kresťanskou morálkou a kultúrou života. Národná stratégia rozvoja ľudských práv na Slovensku obsahuje právo na dôstojný život, genderovú ideológiu, ľudské práva LGBTI osôb (LGBTI – lesby, gayovia, bisexuáli, transsexuáli,

intersexuáli)  a právo na vzdelanie.

Pri hlbšej analýze „práva na dôstojný ľudský život“ zistíme, že ide o právo na eutanáziu a potrat. V Holandsku a Belgicku sa ide v otázke eutanázie tak ďaleko, že od roku 2014 sa uvažuje o eutanázii novonarodených bábätiek, ak sa narodia postihnuté (pozri:

http://www.hlavnespravy.sk/terorizmus-s-ludskou-tvarou-holandsko-a-belgicko-umozni-vykonavanie-eutanazie-na-postihnutych-babatkach/110753/

).

Rovnako aj genderová ideológia, vyvoláva na prvé počutie pocit, že tu ide o rovnoprávnosť muža a ženy. V skutočnosti však táto ideológia hlása, že sa nerodíme ako muži a ženy, ale každý si môže určiť svoj rod (v Austrálii ich poznajú 22) podľa toho, ako sa kto cíti (bisexuál, lesba, neutro, a podobne) a následne môže užívať zvýšenú ochranu ako príslušník „sexuálnej menšiny“.

Problém, hlavne pre Cirkev, predstavujú „ľudské práva LGBTI osôb“. Ak kňaz odmietne zosobášiť, napr. dvoch homosexuálov, tým vlastne poruší ich základné ľudské právo. Následne sa môže ľahko stať, že bude obvinený z homofóbie, a tak sa môže ocitnúť  aj vo väzení. Vo Veľkej Británii čelí Cirkev už prvej žalobe za odmietnutie takéhoto sobáša.

Čo sa týka práva na vzdelanie, má byť zabezpečená výchova detí v duchu týchto pripravovaných nových „ľudských práv“. Deti majú  byť v školách a v predškolských zariadeniach vedené k možnosti výberu rodu, ako aj k „svojim právam“ voči rodičom. Ministerstvo zahraničných vecí prispelo finančnou sumou 15.000 eur na novú knihu o LGBTI právach, ktorú chcú ponúknuť do škôl už tento rok.

Ak tieto „nové ľudské práva“ budú schválené, bude to mať ďalekosiahle zničujúce následky najmä pre deti a mládež, a tým sa otvorí cesta homodiktatúre na Slovensku. Celý proces sa deje pekne potichu, médiá o tom takmer neinformujú.

Proti týmto „novým ľudským právam“, ktoré nás majú „priblížiť k modernej Európe“ protestuje aj Matica slovenská otvoreným listom adresovaným ministrovi zahraničných vecí Lajčákovi. Tento list odhaľuje podstatu nových ľudských práv a sú v ňom pomenované aj absurdnosti, ktoré so sebou priniesli v krajinách, v ktorých boli uzákonené.

Je nutné, aby sa o týchto vážnych veciach dozvedelo čo najviac ľudí.

Ako kňazi máme jedinečnú možnosť upozorniť na túto problematiku našich farníkov a čo najviac ich povzbudiť aj k aktívnej účasti na Národnom pochode za život, lebo táto akcia nám ponúka skvelú možnosť urobiť maximum jednak pre ochranu nenarodených detí a zároveň maximum pre to, aby sa na Slovensku zabránilo šíreniu ďalšieho veľkého zla vo forme „nových ľudských práv“. Národný pochod za život môže dať politikom na Slovensku jasný signál, ktorým smerom sa chceme uberať.

 

V tomto emaili Vám posielam tri prílohy ako inšpiráciu pre vysvetľovanie tejto problematiky. V prvej prílohe Vám posielam komentovaný list Matice slovenskej ministrovi Lajčákovi, ako som ho dostal emailom (trocha skrátený), v druhej celú verziu listu (odporúčam si ho prečítať celý) a v tretej dôležité fakty o gender ideológii od známej nemeckej spisovateľky a sociologičky Gabriele Kuby.

 

Slava Isusu Christu!

PaedDr. Juraj Tomáš

 

Prílohy:  CelýlistMaticeslovenskej   GabrieleKuby     ListMaticeslovenskejkomentovaný

Ponuka pútnických zájazdov

Dobrý deň.
Dovoľujeme si zaslať Vám ponuku leteckých pútnických zájazdov pre Vás a Vašich veriacich:

ASSISI – CASCIA A RÍM DE LUXE LETECKY
Termín: 04.10.-07.10.2013
Cena: 655 €

IZRAEL + Mŕtve more
2 termíny: 01.10.-08.10.2013,   22.10.-29.10.2013
Cena: 765,- EUR

IZRAEL – Svätá zem
2 termíny:15.10.-22.10.2013, 12.11.-19.11.2013
Cena:  735,- EUR – 12.11.-19.11.2013;  765,- EUR – 15.10.-22.10.2013

LURDY + FATIMA
Termín 16.10.–20.10.2013
Cena: 822,50 €

LURDY
2 termíny: 27.09.-29.09.2013, 11.10.-13.10.2013
Cena: 551,50 €

Podrobnosti našej ponuky nájdete v letáčikoch, ktoré prikladáme k tomuto e-mailu. Tieto letáčiky je možné vytlačiť a umiestniť na vhodné miesto vo Vašom kostole.

Zároveň Vám posielame link na duchovný časopis Duchovné poučenia a útecha, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť z tejto stránky: http://www.orthodoxiachristiana.cz/brezen-kveten-2013-c78

S pozdravom

v z. Ing. Andrea Mohoritová – mobil 0944 334 678

Petra Jakobyová England Travel 
Prevádzka: Južná trieda 2/B, 04001 Košice (Hotel Centrum – Dom techniky)
Prevádzka: Hlavná ulica č. 61, Moldava nad Bodvou (objekt Pošty) 
Sídlo:Baltická 15, Košice (korešpondenčná adresa) 04001 Košice SLOVAKIA 
mobil:0948 243 400 
helpline: 0948 264 644
Lurdy 
Izrael a mrtve more Assisi Cascia Izrael Izrael a mrtve more Lurdy Lurdy a Fatima